De twijfels over het bouwjaar

De huidige gevel-ankers in de voorgevel geven aan dat het pand in 1516 gebouwd zou zijn. Men vermoedt echter dat bij restauratie in het verleden deze ankers zijn omgewisseld, zeker is dat echter niet.

In 1916 heeft Dr. A.B. van Deinse de gevel-ankers met het cijfer van het bouwjaar opgenomen die toen op de gevels voorkwamen. Op zijn lijst kwam in Hollum niet het jaar 1516 voor, wel het jaar 1651. Van welk pand dit was is echter onbekend.

In de periode 1920-1925 had wederom een opname van de gevelankers van de huizen in Hollum plaats. Op deze lijst komt het pand van Hendrik Bleeker voor met het jaartal 1561.

Om de verwarring nog groter te maken wordt het pand op het overzicht van de Rijksmonumenten in Hollum aangeduid met de datering 1615.

Met de gevel-ankers 1516, 1561 of zelfs mogelijk 1615, blijft het pand echter wel het oudste huis op Ameland.

In deze website is aangenomen dat het pand uit 1516 zou dateren.