Inleiding 

In de loop van 1984 hoorde ik dat Rinske Bleeker en haar neef Jaap Bleeker binnen afzienbare tijd zouden gaan verhuizen naar het bejaardencentrum "De Stelp" in Hollum. Daarmee zou de laatste woning op Ameland, waarin een "Bleeker" gewoond had, verkocht worden.

Het pand toen het nog bewoond werd door Jaap en Rinske Bleeker.

Rinske en Jaap, die in 1984 respectievelijk de leeftijd van 81 en 84 jaar bereikt hadden en thans niet meer in leven zijn, waren nicht en neef van mijn vader Piet Bleeker. Zij bewoonden tot die tijd het pand aan de Johan Bakkerstraat nr. 7 in Hollum, waarvan de muurankers in de voorgevel aangaven dat het pand in 1516 gebouwd zou zijn. Dat er over het bouwjaar enige twijfels zouden bestaan, wordt later in deze website nog behandeld. Het staat in ieder geval vast dat dit het oudste nog bestaande pand op het eiland Ameland is.

Het was tot 1984 één van de weinige huizen op Ameland dat, zowel in- als uitwendig, nog duidelijk de sfeer van de vorige eeuw uitstraalde. Waarschijnlijk is het oorspronkelijk als burgerwoonhuis gebouwd, dat toen al duidelijke karaktertrekken vertoonde van de latere 18e eeuwse Commandeurs-woningen op Ameland. Het pand is vermoedelijk pas in het begin van de 19e eeuw uitgebreid met een landbouwschuur, toen het een zuiver agrarische bestemming kreeg.

Voor ons was het, tijdens de vele bezoeken aan het geboortedorp van mijn vader, een vaste gewoonte om bij Aafke, Rinske en Jaap op visite te gaan. Zij konden mij nog veel vertellen over de vroegere toestanden op Ameland en over de familie Bleeker. Dit noteerde ik en heb er later, bij het samenstellen van mijn boek "Zeilende op 18º 33" Z.B., een kroniek van de Amelandse familie Bleeker", daar dankbaar gebruik van gemaakt.

Vlak voor hun verhuizing in 1984 kwam ik op het idee om het interieur voor de toekomst met foto's vast te leggen. De kans was immers groot dat er veel van het oorspronkelijke interieur verloren zou gaan bij de verkoop en de renovatie van dit prachtige oude pand, dat onder de monumentenwet valt.

Met de mij nu beschikbare gegevens had ik ruim voldoende materiaal om het historisch-onderzoek van dit pand met zijn vroegere eigena-ren/bewoners, vanaf omstreeks het begin van de 18e eeuw tot heden, in boekvorm vast te leggen, wat in 1999 is gebeurd. Het boek is nog steeds verkrijgbaar bij het Cultureel-Historisch museum "Sorgdrager" in Hollum op Ameland.

Er kunnen zich echter kleine verschillen in de genoemde data voordoen. Dat heeft te maken met het feit dat de gevonden data van het genealogisch onderzoek soms afwijkt van die in de notariële- en kadastrale akten.

Son en Breugel,

juli 2011 

Jan Bleeker.

Voor het laatst bijgewerkt op: 3 augustus 2011